מערכת וטרינט

מערכת לניהול מחלקה וטרינרית, כוללת ניהול מלאי, כלבייה, הנח"ש, ממשקים לוט-קליק, משרד החקלאות.