רישוי עסקים

מערכת רישוי עסקים פותחה לתת מענה רחב למחלקת רישוי עסקים ברשות. המערכת עובדת כיום בכ 100 רשויות  ברחבי הארץ, מועצות מקומיות, אזוריות ועיריות. המערכת מותאמת לרפורמה האחרונה מ 11/2013 עם צו מעודכן ולפי התקנות החדשות.